به لطف الهی و با تلاش همکاران تاییدیه موسسه دانش بنیان توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به این شرکت اعطا شد