برخی محصولات

یونیت معاینه  SG 500

یونیت معاینه SG 500

طراحی این یونیت طوری صورت گرفته که شامل قابلیتهای میز اداری و دفتری (...

یونیت معاینه  SG 510

یونیت معاینه SG 510

SG 510 قابلیت تنظیم کامل ارتفاع و ...

 میز معاینه چشم یک طرفه SG 505

میز معاینه چشم یک طرفه SG 505

طراحی این یونیت طوری صورت گرفته که شامل قابلیتهای میز اداری و دفتری (...

میز اسلیت

میز اسلیت

مخصوص پرسنل ،مراجعین و بازدید کنندگان آزمایشگاهها، اتاق عمل ها ، بیما...

صندلی جراح SG 400

صندلی جراح SG 400

تنظیم پشتی تکیه گاه مطابق با آناتومی بدن انسان شکل گرفته، ارگونومیک پ...

تخت جراحی SG 100

تخت جراحی SG 100

این تخت جراحی که قابل تغییر حالت به صندلی نیز می باشد با طراحی مناسبی...

سیلر (SG800 (sealer

سیلر (SG800 (sealer

مخصوص پرسنل ،مراجعین و بازدید کنندگان آزمایشگاهها ....

دستگاه اتوماتیک تولیدکاور کفش SG 850

دستگاه اتوماتیک تولیدکاور کفش SG 850

مخصوص پرسنل ،مراجعین و بازدید کنندگان آزمایشگاهها، اتاق عمل ها ، بیما...

« »