صندلی جراح SG 400

Surgeon’s Chair (صندلی جراح) SG 400

قابلیت تنظیم کامل ارتفاع و بازو استراحت (Arm rest)

تنظیم پشتی تکیه گاه مطابق با آناتومی بدن انسان شکل گرفته، ارگونومیک پشتی، فشار بر دیسک مهره ها را کاهش می دهد و پشتیبانی ایده آل برای ستون فقرات را فراهم می کند

مشخصات

کورس حرکتی 150 mm
شاسی B×L 470×535 mm
چرخ ترمز دار Ø 100 mm
وزن 45 kg
حداکثر بار 150 kg
حداقل ارتفاع 535 mm
حداکثر ارتفاع 685 mm
باتری 2×12 V   1.7Ah
زاویه زیر پائی 70°