دستگاه اتوماتیک تولیدکاور کفش SG 850 دستگاه اتوماتیک تولیدکاور کفش SG 850

کاربردها وقابلیت استفاده:

مخصوص پرسنل ،مراجعین و بازدید کنندگان آزمایشگاهها، اتاق عمل ها ، بیمارستانها ، اتاقهای تمیز، مراکز درمانی ، صنایع بیولوژیک، کارخانجات .سالنهای صنایع غذایی ، کارخانجات و صنایع مواد داروئی و بهداشتی ، مخازن نگهداری وایزوله مواد وکالاهای خاص، سالنهای زیبایی و ورزش …

ویژگی‌ها و مزایای

 • جابجایی و حمل آسان
 • اتوماتیک وسریع(کمتر از ۷ثانیه)
 • کاربرد راحت وآسان
 • ارزان و با صرفه اقتصادی نسبت به پلاستیک های کشدار(کاهش هزینه کاور کفش)
 • هر رول PVC مخصوص ۱۰۰۰ کفش می باشد
 • جلوگیری از سُر خوردگی
 • استحکام مناسب زمان استفاده
 • بدون هر گونه آسیب رسانی به کفش
 • قابلیت جدا سازی آسان از کفشکاور کفش
 • جلوگیری از ورود جرمها و عفونتها
 • مواد مصرفی پس ازاستفاده قابل بازیافت