یونیت معاینه  SG 500

EXAMINATION EYE UNIT

طراحی این یونیت طوری صورت گرفته که شامل قابلیتهای میز اداری و دفتری (مطب) وهمچنین میز معاینه چشم معمولی میباشد .این دستگاه برای چشم پزشک امکان معاینه مریض را بدون جابجایی فراهم میکند. امکان کار با دو دستگاه روی یک میز حتی همزمان و با کنترل جداگانه فراهم میکند.این طرح با توجه به کم کردن فضای مورد نیاز نصب دو دستگاه ومیزهای هر کدام وهمچنین میز پزشک کارایی بسیار بالایی دارد که موجب سرعت عمل پزشک وارائه خدمت بهتر به مراجعه کننده را سبب میگردد.

ویژگی‌ها و مشخصات فنی :

  • به سه نوع یک طرفه ، دو طرفه و دیواری تقسیم یندی می شود
  • قابلیت نصب دو دستگاه در دو طرف میز – کنترل ارتفاع هر دستگاه به صورت مجزا
  • امکان معاینه بیماران با سنین مختلف – امکان استفاده میز بیمار با ویلچیر
  • کارایی دامنه حرکتی بالا ومناسب – برد کنترل برای ایمنی بیشتر ضمن کار
  • تحمل وزن بالای با توجه به نوع تجهیزات ودستگاههای قابل استفاده
  • طراحی وارگونومی مناسب وراحتی کار – نصب ومونتاژ سریع وآسان